Loading...

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir ?

Tarihsel açıdan pazarlama sektörüne bakıldığında, 2. Dünya Savaşının etkisiyle birlikte gelişen kapitalist ekonominin yön verdiği şekliyle, merkezinde tüketici odaklı ilerlemelerin kaydedildiğini görebiliriz. Bu günümüzde reklam ajansının tekabül ettiği, üretimi hızla artan ve dolayısıyla da ürün tasarımlarına da ayrı tasarımlar getiren firmaların hızla bir yarışa girdiği süreci de başlatmıştır. Sürece ayak uydurabilen kurum ve kuruluşlar kurumsal kimlik kavramını oluşturmaya başladılar. Öncelikle görsel malzeme temelinde ilerleyen pazarlama taktikleri, günümüzde yerini süratle dijital ortama bırakmaktadır.

Ticari yaşamın büyük pazar alanlarına taşınması, kurumların kimlik arayışlarına girmesi, reklam alanında farklılık yaratabilmek için kendilerini daha etkili tanıtma ihtiyaçlarının doğmasına sebep olmuştur. Farklılığın yaratılabilmesi için, renklerin ve tipografinin uyumu ürünü üreten kurumların değil, ürünü pazarlayan firmaların görevi haline dönüşmüştür. Reklam ajansları burada devreye girmektedir. Kurum veya kuruluşun kimliğini iyi analiz edip, bir kritik çıkarıp, özelliklerini ayırdıktan sonra kurumsal kimliği değerlendirmeye alırlar. Ortaya çıkacak olan tanıtım ürünleri ve tasarımlar da bu doğrultuda şekillenir. Değişen ve sürekli gelişen teknolojilerle, ticaretin büyümesi aslında bir noktada bu hususlara bağlıdır.

Bu yüzden de kurumsal kimlik kavramı büyük önem taşımaktadır. Burada kimlikleri kendi içinde bireysel, kolektif ve kurumsal olarak üç gruba ayırabilmekteyiz. Bireysel; şahıslara özel, onları birbirlerinden ayıran, “ben kimim?” sorusuna yanıt verecek olan kimlik olgusudur. Kolektif; yaşanan süreçler doğrultusunda zamanla ortaya çıkmış, belirli bir alanda bir takım grup veya kişilerin diğer gruplardan farkını ortaya koyan kimlik olgusudur. Kurumsal; birtakım insandan çok, bir firma veya kuruluşun vizyonunu yansıtan, bunu görsel materyallerle ve renklerle destekleyen kimliktir.

Günümüzde kurumsal kimlik diye bahsettiğimiz bu kimliği yansıtabilen ve oluşturabilen firmalar başarı sağlamaktadır. Firmanın, “ben” değil “biz” olarak ifade edildiği, pazar alanında da bu sayede halka hitaben kalıcı unsur olabildiği kimliktir. Bu imza niteliğindeki tasarım bütünü kimlik, güvenilirliği sağlar ve firmanın kim olduğunu, ne ve neyi nasıl yaptığını anlatır. Görünen yüzdür, özellikleri ifade eder. Bütün bu nitelikleri taşıyabilecek kurumsal kimliği de reklam ajansları üretir, tasarlar, servis eder.